06 tháng 11, 2012

KIỂM TRA LƯỚI

                                     
                                                      Kiểm tra lưới lúc rạng đông