06 tháng 11, 2012

Sếu


                                           Sếu đầu đỏ (trong sách đỏ)