03 tháng 1, 2013

Nhớ Duật (Kim Vân)

                                                                         Ảnh Internet

                                       NHỚ DUẬT*

                      Vắng bóng năm năm khỏi cõi đời
                      Xe băng không kính bụi mù khơi
                      Hai đầu nối nhớ Trường Sơn ấy
                      Sao nỡ dứt tình bỏ cuộc chơi?

                                       Đoàn Kim Vân

                  * Tưởng nhớ nhà thơ Phạm Tiến Duật năm năm đã đi xa
                     (4-12-2007 / 4-12-2012). Nhà thơ đã viết lời bình tập thơ
                    "Chân trời mới" với lời tựa "Thơ ca phản chiếu hồn 
                     người"và tập thơ "Biển đời" với lời bình "Cặp song ca
                    hai thế kỷ" thơ của vợ chồng Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân.