27 tháng 2, 2013

Dặm đời (Duy Yên)


                                                                           DẶM ĐỜI

Dặm đời được mấy tấc gang
Nổi chìm sông nước đoạn trường ai hay
Ngàn xưa con nỗi vơi đầy
Nợ đời trả trả, vay vay khôn cùng
Để ai dợi để ai mong
Tơ vương chi lắm cho lòng thêm đau
Ai đi đâu?Ai về đâu?
Để thương để nhớ để sầu cho ai?
Dặm đời sao lắm chông gai
Ái ân duyên nợ còn dài tình chung
Chí trai trả nợ anh hùng
"Dặm đời" góp chút vui cùng nước non.

Đề tựa tập thơ "DẶM ĐỜI"
của Nguyễn Duy Yên