28 tháng 2, 2013

Chùm thơ 4 câu (Đoàn Kim Vân)


                                                                Ảnh Internet

                                  TÌM

                             Người đi tim kiếm bạc vàng
                             Riêng tôi tìm lấy một nàng thơ chơi
                             Ngẫm xem những tấn trò đời
                             Ai mà tìm thấy mặt trời nửa đêm.

                                NGẪM

                             Cái gì đạt tới đỉnh cao
                             Tai ương sẽ đến vận vào mình thôi
                             Duyên kia chỉ có một thời
                             Hiểu nhiều biết lắm để rồi dại khôn!

                                NGHĨ

                             Lợi danh như thể phù du
                             Hãy nên thêm bạn bớt thù là hơn
                             Biển đời sóng gió nguồn cơn
                             Mai ngày về đất hỏi còn gì đâu?

                                SỬA MÌNH

                             Muốn hay phải biết sửa mình
                             Đừng kiêu ngạo quá mà sinh hợm đời
                             Thả mình vào chốn ăn chơi
                             Để rồi bỏ phí một thời xuân xanh.

                                HỎI MÌNH ?

                            Biết nhục thì mới có vinh
                            Cớ sao lại để kẻ khinh người cười
                            Tháng ngày mê mải rong chơi
                            Học hành biếng nhác oán đơi nỗi chi ?

                                     Đoàn Kim Vân