07 tháng 3, 2013

Thăm Hồ Xuân Hương Duy Yên)


                                                                   Ảnh Internet

                                         THĂM HỒ XUÂN HƯƠNG

                                      Xuân Hương em hỡi nước đi đâu?
                                      Còn lại hồ trơ đất bạc màu
                                      Bao giờ em lại xanh như ngọc
                                      Cho khách du hành khỏi lo âu.

                                      Vắng em sao thấy dạ bồn chồn
                                      Thủ đô như thiếu bóng Hồ gươm
                                      Mai ngày anh lại đi về Bắc
                                      Cách trở xa em vạn nẻo đường.

                                            Tức cảnh Hồ đang tát cạn nước
                                            để tu sửa (5-1998).

                                                 Nguyễn Duy Yên