27 tháng 4, 2013

BẾN XƯA - QUÊ HƯƠNG(tiếp)


Video: BẾN XƯA-QUÊ HƯƠNG
Kết hợp Video "Thăm quê" của tác giả Huy Khôi, Thúy Hà và CD thơ "Bến Xưa" của hai nhà thơ Duy Yên, Kim Vân.(2009 - 2010)