31 tháng 5, 2013

Kỷ niệm Thăng Long thi xã

                                             Ảnh kỷ niệm gặp mặt thi hữu nhân ngày lễ thành lập
                                                          Trung tâm Thăng Long thi xã.