31 tháng 5, 2013

Lễ khánh thành...

                     Lễ cắt băng khánh thành công trình đường giao thông dân sinh
                    xóm Chùa xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ,tỉnh Hưng Yên.