01 tháng 6, 2013

THU THĂNG LONG - HÀ NỘI


Video: THU THĂNG LONG - HÀ NỘI
Lời Duy Yên -Kim Vân
Ban Văn Nghệ Đài Truyền Hình Việt Nam