21 tháng 6, 2013

Chùm thơ chiều

                                                                      Ảnh Internet

GIẤC MƠ CHIỀU
 (Trích trong tập Lăng kính thơ)

Bài thơ viết mới nửa chừng
Giấc mơ chiều mãi xin đừng qua đi
Mắc duyên, duyên nợ cũng vì
Nàng thơ đeo đẳng đôi khi bận lòng.

CHIỀU MƠ

Ngồi buồn em viết bài thơ
Nửa thương nửa nhớ nửa chờ nửa mong
Trong mơ em ngắm vườn hồng
Tưởng như có bóng anh lồng bóng hoa.

CHIỀU XA

Ngoài trời giăng mắc mưa buông
Con thuyền xuôi ngược gợi buồn lòng ai
Mênh mông mặt nước sông dài
Một chiều xa một mảnh đời lênh đênh.

VU VƠ

Có người đi nhặt hoàng hôn
Đêm về đem dệt nỗi buồn vu vơ
Có người ra ngẩn vào ngơ
Mải tìm ý một bài thơ chưa thành.

ĐỢI MONG

Thơ đến mang theo một tấm lòng
Nhớ gì bằng nhớ với trông mong
Em yêu đôi mắt anh hiền dịu
Đẹp mãi tình đời nét trẻ trung.

Đoàn Kim Vân
      (2013)