09 tháng 8, 2013

Ảnh gia đình


           ẢNH GIA ĐÌNH CHÚ HOÀN CHỤP CHUNG VỚI CHÁU DŨNG NHÂN DỊP CHÁU
           SANG CÔNG VỤ Ở NƯỚC MỸ (CALIFORNIA) 5-2013.