22 tháng 8, 2013


                                Chụp ảnh lưu niệm với nhà thơ Bằng Việt,Thụy Kha, và cặp song
                                ca thế kỷ nhà thơ Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân. Hai nhà
                                thơ là vợ chồng đều đã qua tuổi tám mươi,luôn quan tâm với mọi
                                hoạt động của Thi đàn Việt Nam.