19 tháng 9, 2013

                          Ảnh nhà thơ Đoàn Kim Vân (9-2013)