19 tháng 9, 2013

                                  Ảnh nhà thơ Đoàn Kim Vân và cháu Phương
                                   (9-2013)