19 tháng 9, 2013

Ảnh nhà thơ Đoàn Kim Vân

                                     Ảnh nhà thơ Đoàn Kim Vân (9-2013)