19 tháng 9, 2013

Ảnh nhà thơ Nguyễn Duy Yên

                              Ảnh nhà thơ Nguyễn Duy Yên và cháu Phương (9-2013)