14 tháng 11, 2013

ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN

ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN*


Trải qua một kiếp con người
Ra đi để lại cho đời tiếc thương
Bác Văn**đã chọn con đường
Vì dân vì nước vấn vương cõi lòng
Người là Đại tướng anh hùng
Dựng xây quân đội chiến công lẫy lừng
Một lòng bảo vệ non sông
Hòa chung nhịp sống với cùng nhân dân
Vượt qua thử thách gian truân
Nghĩa tình cốt lấy Nhẫn, Nhân làm đầu
Lời Hồ Chủ tịch  ghi sâu
Đại đoàn kết hãy bảo nhau giữ gìn
Một đời bác trọn niềm tin
Yêu dân yêu Đảng con tim rực hồng
Trời Nam dậy sóng biển Đông
Trăm năm có lẻ yên lòng Người đi
Quảng Bình đón bác về quê
Vũng Chùa- Đảo Yến*** bốn bề sóng reo
Xa xa mây phủ  ngang Đèo****
Khăn tang trắng xóa bóng chiều lệ sương
Bác về cõi Phật thiên đường
Để bao nhiêu nỗi luyến thương cho đời
Vọng nhìn ra chốn đảo khơi
Thấy hình bóng bác giữ trời biển Đông
Bác là người của núi sông
Bác là Đại tướng trong lòng nhân dân.

Đoàn kim Vân
(18-10-2013)

*Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) mất ngày 4-10-2013
Nhà nước tổ chức Quốc tang,,lễ truy điệu và an tang ngày 13-10-2013.
**Bác Văn là bí danh- tên gọi thân mật Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
***Vũng Chùa-Đảo Yến địa danh (Quảng Trạch, Quảng Bình).
**** Đèo Ngang thuộc tỉnh Quảng Bình.