13 tháng 11, 2013

Thơ bạn

                                                                      Ảnh Internet

                    LỜI QUÊ CHÂN TÌNH

      Em tặng chị Đoàn Kim Vân, người chị kính mến,
      nhân dịp chị về thăm quê- Thụy lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên.

                             Thụy Lôi  06-11-2013
                             Em Nguyễn Ngọc Anh

Tiết Đông Quý Tỵ về quê
Em biết lòng chị bộn bề yêu thương
Giữa trang viên cuộc đời thường
Chị hồi tưởng lại chặng đường gian nan
Giờ đây Phúc, Lộc vẹn toàn
Kiên trì sáng tạo mở mang tâm hồn.

" Hưởng tư chất hai bên gia giáo"
" Dạy cháu con nở lộc đơm hoa"
Hôm nay em đến thăm nhà
Hàn huyên câu chuyện đậm đà chị em
Hiểu lòng càng mến chị thêm
Sợi thương sợi nhớ nỗi niềm tình quê.

 Nguyễn Ngọc Anh( 4-10- Quý Tỵ)
Viết bài thơ này nhân dịp mấy cô em dâu họ Nguyễn Ngọc
 vào thăm chị ở quê.hương.