Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

CLB xứ Đoài

  Nhà thơ Đoàn Kim Vân chụp ảnh kỷ niêm
 nhà văn thiếu tướng Hồ Phương( măc complet),Kim Vân
 (áo xanh đứng bên phải)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét