24 tháng 2, 2014

LĂNG KÍNH THƠ (Trích)


Trích trong tập LĂNG KÍNH THƠ- NXB HNV 2014 Thơ Đoàn Kim Vân

VẠ MỒM

Cái mồm hay nói vạ vào thân
Chướng mắt ngang tai cũng lặng thầm
Ngẩng mặt sáng soi vầng nhật nguyệt
Xin đừng vạ miệng nói lăng nhăng.

LẮT LÉO

Lắt léo muôn hình khó hiểu thay
Thực hư giả dối giữa đời này
Vểnh tai nghe hót sao mà sướng
Kinh tụng trò hề lắm cái hay.

VUI VỚI BẠN

Hôm nay bạn đến chơi nhà
Dăm câu thơ phú xuề xòa cho vui
Chè ngon nhấp chén chào mời
Luận bàn thế sự đôi lời thăm nhau

CẢNH GIÁC

Luôn luôn thận trọng ở đời
Nhớ câu cảnh giác là lời khuyên răn
Dẫu rằng tin ở người thân
Hãy tin một nửa nửa phần xét thêm.

VÒNG ĐỜI

Triều triệu năm tròn vẫn thế thôi
Tránh sao sinh tử một vòng đời
Thiên đường mơ tưởng xa vời vợi
Chỉ thấy bon chen một kiếp người.

       Đoàn Kim Vân