13 tháng 3, 2014

Lăng kính thơ(trích)

                                                              Ảnh Internet

             CHÙM THƠ (Trích trong tập" LĂNG KÍNH THƠ" của
                                    ĐOÀN KIM VÂN

VÌ DÂN

Làm quan phải biết vì dân
Lộng quyền tham nhũng ai cần làm chi
Chỉ đường dẫn lối dân đi
Công bằng xã hội không vì lợi riêng.

MUA QUAN

Bỏ tiền mua chức tặng quan
Một tuồng nịnh hót mưu gian kiếm lời
Tìm đường chặn đứng lại thôi
Kẻo mà lan rộng thiệt thòi lắm ru!

QUAN BÀ

Quan ông chức tước đã đành
Quan bà chỉ có cái danh hão huyền
Muốn mình được "Sếp" ưu tiên
Kêu " bà" một tiếng ấm êm mọi bề.

DÂN HỎI QUAN TRẢ LỜI

Ấm ức nhiều điều muốn hỏi quan
Lâu nay bịt miệng chẳng kêu than
Sướng thay nay được quan mời hỏi
Rút ruột trần tình lắm nỗi oan.

THẾ MÀ HAY

Quanh năm phơi bụng cười toe toét
Di Lạc đời nay dễ mấy ai?
Đắc ý câu thơ mình tự sướng
Phải đâu danh vọng với tiền tài..

        Đoàn Kim Vân