18 tháng 3, 2014

Tiếc Xuân

Ảnh: Internet


Nhạc Huy Thục - Lời thơ Đoàn Kim Vân

Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)