18 tháng 3, 2014

Thác DATANLA

Ảnh: Internet

Nhạc Thúy Nga - Lời thơ Đoàn Kim Vân


Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)