18 tháng 3, 2014

Về Huế

Ảnh : Imternet

Nhạc Doãn Nguyên - Lời thơ Nguyễn Duy Yên- thể hiện: ca sĩ Bùi Lê Mận

Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)