26 tháng 4, 2014

Bìa tập nhạc

            Bìa tập nhạc CA KHÚC PHỔ THƠ Nguyễn Duy Yên & Đoàn Kim Vân