28 tháng 4, 2014

Chân dung nhà thơ Duy Yên.

                                Chân dung nhà thơ Nguyễn Duy Yên  - Họa sĩ Đức Hòa vẽ
                              tháng1 năm 2014 (Xuân Giáp Ngọ).