28 tháng 4, 2014

Chân dung DUY YÊN

                               Chân dung nhà thơ Nguyễn Duy Yên - họa sĩ Đức Hòa
                              vẽ tháng 1 năm 2014.(xuân Giáp Ngọ).