Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Chân dung Đoàn Kim Vân

                        Chân dung nhà thơ Đoàn Kim Vân - họa sĩ Đức Hòa vẽ ( 1-2014)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét