03 tháng 4, 2014

Hai mẹ con.

         Hai mẹ con nhà thơ (Đoàn Kim Vân - Nguyễn Thúy Nga -2013)