05 tháng 4, 2014

Hội nghị tổng kết công tác từ thiện năm 2013

       Bà Đoàn Kim Vân đọc thơ chào mừng hội nghị