06 tháng 4, 2014

Tổng kết công tác từ thiện năm 2012.

       Tổng kết công tác từ thiện năm 2012.Bà Đoàn Kim Vân nhận giấy khen.