06 tháng 4, 2014

Hội nghị tổng kết công tác từ thiện năm 2012.

        Hội nghị tổng kết công tác từ thiện năm 2012. Bà Đoàn Kim Vân nhận bằng khen.