06 tháng 4, 2014

Họp ban giám đốc (5-2023)

                  Họp Ban giám đốc Trung tâm VHNT Hà Nội (5-2013)