02 tháng 6, 2014

GIỮ LẤY BIỂN TRỜI CỦA TA


GIỮ LẤY BIỂN TRỜI CỦA TA

Việt Nam - Đà Nẵng có Hoàng Sa
Với đảo Trường Sa biển Khánh Hòa
Dậy sóng biển Đông bầy dã thú
Gian khoan *xâm lấn đảo nhà ta.

Giặc đến đây rồi giặc phải tan
Dân Nam đâu có chịu đầu hàng
Noi gương liệt sĩ từ bao thuở
Rửa hận Bạch Đằng máu đỏ loang

Trời Nam biển đảo rộng bao la
Lịch sử thăng trầm đã trải qua
Giữ vững chủ quyền bao thế hệ
Đổ bao xương máu của ông cha.

Biển Đông nổi sóng thét gầm vang
Xua đuổi xâm lăng lũ bạo tàn
Bành trướng mưu gian đồ phản bội
Đừng quên trang sử chạy đầu hàng.

               Đoàn Kim Vân -(12-5-2014)

*Trung quốc mang giàn khoan cực lớn
xâm chiếm  vùng biển của VN ở đảo
Hoàng sa đầu tháng 5 - 2014.