27 tháng 8, 2014

Ảnh tư liệu

                            Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Duy Yên - Đoàn Kim Vân nhặn bằng khen
                                                                        (6-2007)