29 tháng 8, 2014

Viết trên tường(thơ dịch)

                                                                         Ảnh Internet

JEAN CAYROL

Ecrit sur le mur

J'appartiens au silence
a l'ombre de ma voix,
aux murs nus de la foi,
au pain dur de la France.

J'appartiens au retour,
a la porte  fermée ,
qui frappe dans la cour,
qui frédonne la paix,

L'aube nourit la terre,
a la source du feu,
J'appartiens au ciel bleu
Qui souffre sur la pierre.

DỊCH THƠ

Viết trên tường

Tôi biết rằng tôi của lặng yên
Tiếng tăm lan tỏa tới bao miền
Mảnh tường trơ trọi mà tin cậy
Pháp quốc mì khô vị đã quen

Tôi có đi đâu mà trở lại,
Bên ngoài cửa đóng khóa cài then
Trước sân ai gọi tên tôi đó
Tiếng hát hòa bình thoáng dịu êm

Ngọn lửa khởi đầu nuôi trái đất
Bình minh tỏa sáng ánh ban mai
Hiện thân tôi của trời xanh thẳm
Đau đớn trên mình đá với tôi.

Nguyễn Duy Yên dịch .