05 tháng 9, 2014

Giữ lấy biển trời của ta

                                                                         Ảnh Internet

GIỮ LÁY BIỂN TRỜI CỦA TA*

Việt nam Đà nẵng có Hoàng sa
Với đảo Trường sa tỉnh Khánh hòa
Dậy sóng biển Đông bày dã thú
Giàn khoan** xâm lấn biền nhà ta

Giặc đến đây rồi sẽ phải tan
Dân Nam đâu có chịu đầu hàng
Tấm gương liệt sĩ từ bao thuở
Rửa hận Bạch đằng máu đỏ loang

Trời Nam biển đảo rộng bao la
Lịch sử thăng trầm đã trải qua
Giữ vững chủ quyền bao thế hệ
Đổ bao xương máu của ông cha

Miền Trung nổi sóng thét gầm vang
Xua đuổi xâm lăng lũ bạo tàn
Bành trướng mưu gian đồ phản bội
Đừng quên trang sử đất nhà Nam.

  Đoàn Kim Vân (25-5-2014)

*Bài này đã đăng trên báo NGƯỜI HÀ NỘI
số ra ngày Quốc khánh 2-9-2014
**Trung quốc mang gian khoan cực lớn xâm lấn
 biển đảo Hoàng sa của VN đầu tháng 5-2014.