03 tháng 8, 2014

HỒ XUÂN HƯƠNNG

HỒ XUÂN HƯƠNG


Tiếc thay một mảnh hồn trinh
Trải qua sóng gió trở thành phù du
Thơ còn đọng lại ngàn thu
Hồ Xuân hương với Nguyễn Du thiên tài.

      Đoàn Kim Vân