03 tháng 8, 2014

                      Vợ chồng Nguyễn duy Yên - Đoàn Kim Vân (cháu ngoại cụ
                    Phan Kế Bính) cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trước bàn
                    thờ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám nhân dịp kỷ niệm 90 năm 
                    ngày mất danh nhân VN Phan Kế Bính (05-6- 2010).