13 tháng 9, 2014

Dans l'eglise

                                                                       Ảnh Internet

Victor Hugo (1802-1885)

DANS L'EGLISE

Aimes. Celui qui t'aime et sois heureuse de lui
Adieu, sois trésor tu fus de nôtre
Va, mon enfant besni d'une famille à nôtre
Emporte le Bonheur fus l'aisses sous l'ennuie.

Ici on te reticent, là bas on te désire
Fille épouse, enfant- ange, fait ton double devoir
Donne nous un regret, donnes leurs un espoir
Sors avec larmes et entres avec un sourire.

Dịch thơ (bài I)

Trong nhà thờ

Được người yêu con vô cùng vui sướng
Tạm biệt mẹ cha, châu báu đén với chàng
Con yêu, mẹ sẽ đi cùng tiễn con sang
Hạnh phúc mang theo nỗi buồn con để lại.

Muốn giữ con nhưng người ta cũng muốn
Có vợ hiền em bé nữ rhần tiên
Con hãy làm tròn bổn phận cả hai bên
Thương nhớ dành mẹ cha cho người ta hy vọng
Bước ra trào nước mắt,đi vào nụ cười duyên.

Bài II

Trong nhà thờ

Yêu người, người đã yêu con
Cùng chung vui sướng vẹn tròn lứa đôi
Tạm xa cha mẹ mà thôi
Gia tài châu báu chớ thời lo xa
Bên này bên ấy một nhà
Nỗi buồn để lại phúc đà mang theo.

Nhà mình muốn ở bên con
Bên kia cũng muốn biết còn tính sao!
Vợ hiền em bé ước ao
Vừa xinh vừa đẹp khác nào thần tiên
Lo tròn bổn phận hai bên
Hy vọng bên ấy đừng quên bên này
Bước ra ngấn lệ thấm đầy
Bước vào tươi tỉnh đắm say nụ cười.

Người dịch thơ- Nguyễn Duy Yên (9-2014)