07 tháng 2, 2015

Bài thơ(thơ dịch)

                                                                         Ảnh Internet

SONNETS

JANCATSU sinh năm 1897 bị Gettapo bắt được,
dư luận chú ý với tập 33 bài thơ viết trong tù.

Bois cette tasse de ténèbres, et puis d'ors
Nous pendrons ta misère ainsi qu'une couronne
Et  nous ta portenrons aux jardin de la mort
Alors toi, comme un sommanbule qui frissonne,

Te glissant par la porte ou ne passé personne
Tu t'en iras cuellir le myrte aux rameaux d'or
Son esclat et celui de la rouge anemone
Dans le nuit rajeunie, te guiderons aux bords

De la vraie vie et du pur accomplissement
La les songes sont murs, terribles et puissants
Pas le bleu matinal d'un extrême demain

Il viendront tout à ta rencontre âme grande
Et tu reconnaitras, se tenant pas la main
Tes grandes soeur Amour, L'i berté, Poésie..

DỊCH THƠ

BÀI THƠ

Hãy cạn chén đêm nay trong giấc ngủ
Vòng hoa tang chúng tôi mang nỗi khổ riêng anh
Và chúng tôi tiễn anh tới khu vườn hoa chết
Còn anh như đứa trẻ run rẩy nhảy trong mơ

Cửa anh qua chẳng ai muốn đi qua cả
Cành Sim vàng anh cầm bẻ ở bụi cây
Ánh lên sắc đỏ của loài hoa quý
Trong đêm nào dẫn hồn trẻ trở về đây

Cuộc đời thật đã hoàn thành sứ mệnh
Ước mơ xưa dũng mãnh đã chín mùi
Màu xanh ban mai sẽ là vĩnh viễn

Họ gặp anh với linh hồn lành mạnh
Tay cầm tay, anh đã nhận ra ai
Tình yêu, Tự do, Thơ ca :Người chị cả.

Người dịch thơ :Nguyễn Duy Yên
               (01-2015)