07 tháng 2, 2015

Mừng đại thọ...

          Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Duy Yên&Đoàn Kim Vân dự "Mừng
          Đại thọ " lão Quyết tử quân (2010) Đại tá Nguyễn Trọng Hàm.