07 tháng 2, 2015

               Nhà thơ Đoàn Kim Vân ngồi đầu bàn phía bên phải (19-01-2009)