07 tháng 2, 2015

Ấn tượng tháng 8

               Hai chị em nhà thơ Đoàn Xuân Quỳ & Đoàn Kim Vân ngồi ngoài cùng
               hàng ghế thứ hai.