07 tháng 2, 2015

Xem triển lãm.

                Hai mẹ con Đoàn Kim Vân & Nguyễn Thúy Nga xem "Triển lãm tranh
               của họa sĩ Đặng Tin Tưởng" tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (
                ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY II  -23-01-2015).