07 tháng 2, 2015

Xem Triển lãm.

             Hai mẹ con Đoàn Kim Vân & Nguyễn Thúy Nga đang chú ý xem tranh trong
             phòng triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Tin Tưởng (Điệp khúc MÙ MÂY II
             tổ chức 23-01-2915 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)