24 tháng 2, 2015

XUÂN THI CA

                      Vợ chồng nhà thơ Duy Yên & Kim Vân dự Liên hoan văn nghệ
                     XUÂN THI  CA của Thi đàn Việt Nam (8-2-2015).