24 tháng 2, 2015

XUÂN THI CA

         Ảnh kỷ niệm chụp tai Liên hoan văn nghệ XUÂN THI CA của Thi đàn Việt Nam
        tổ chức 8-2-2015. Từ trái sang phải :Nhà thơ Nguyễn Duy Yên, nhà thơ
        Vũ Quần Phương, Nhà thơ Đoàn Kim Vân, nhà thơ Bùi Việt Mỹ.