24 tháng 2, 2015

XUÂN THI CA

            Nhà thơ Nguyễn Duy Yên (đứng bên trái) nhận bằng khen và hoa vì có nhiều
          thành tích trong năm 2014 với thi đàn Việt Nam (Cặp song ca 2 thế kỷ :
          Nguyễn Duy Yên & Đoàn Kim Vân).